Tuesday, August 24, 2010

Mammas älskling!

Min älskling, du är som en ros,
en nyutsprungen skär,
ja, som den ljuvaste musik,
min älskade, du är.
Så underbar är du, min vän,
och ser så vacker ut,
och älska dig det ska jag än
när havet sinat ut!
När hela havet sinat ut
och bergen smält till glöd!
Ja, älska dig, det ska jag än
när jorden ligger död.
Min älskling, du är som en ros,
en nyutsprungen, skär,
ja, som den ljuvaste musik,
min älskade, du är.

- Evert Taube

No comments: