Friday, December 11, 2009

I did it again!

I ordered another pair of boots! Brown boots. To celebrate the beginning of my break.

1 comment:

Anonymous said...

OOPpps! Bra gjort. Jag brukar alltid säga till Sus när hon frågar vilka hon ska välja. Ta båda.